נגישות

אתר אינטרנט זה תוכנן להיות נגיש ותואם לטכנולוגיות האדפטיביות הנפוצות שבהן משתמשים מבקרים בעלי מוגבלויות, לרבות קוראי מסך ותוכנה להגדלת המסך. כדי לשפר את הנגישות, ובמידת האפשר, פיתחנו את אתר האינטרנט בהתאם להנחיות מיזם הנגישות לאינטרנט (WAI) המומלצות על ידי קונסורציום ה-World Wide Web‏ (W3C).

אנו ממשיכים לבחון אתר אינטרנט זה מול הנחיות הנגישות ולשנותו בהתאם. אם אתה מעוניין במידע נוסף על תקני הנגישות שלנו, או נתקל בבעיות בגישה לאתר אינטרנט זה, צור עמנו קשר.

ניווט באתר האינטרנט

אנו משתדלים לוודא שאתר האינטרנט שלנו מכיל תוכן שימושי, הערוך בצורה קלה לניווט.

תמונות

כל תמונות ההקשר המשמשות באתר אינטרנט זה כוללות תיאורי טקסט חלופיים וקצרים, הניתנים לקריאה על ידי טכנולוגיות אדפטיביות נפוצות (לדוגמה, קוראי מסך באמצעות תכונות ALT). ייתכן, שגרפיקה המשמשת לצורכי עיצוב לא תכלול תיאורים כאמור (כלומר, תכונות ALT ריקות). תמונות מורכבות עשויות לכלול תיאורים משמעותיים יותר באמצעות תכונות LONGDESC או כיתובים, המיועדים להסביר את המשמעות של כל אחת מהתמונות לקוראי מסך.

הגדרות דפדפן

אם ברצונך לשנות את אופן התצוגה של אתר אינטרנט זה כגון גודל הטקסט או צבעי הקישורים הטקסטואליים, תוכל לעשות זאת בהגדרות של דפדפן האינטרנט שברשותך. בגרסאות האחרונות של Internet Explorer:

כדי להחיל באופן קבוע שינויים בגופן ובצבע:

 1. בתפריט Tools (כלים) בדפדפן, בחר ‏'‎‏Internet Options‎‏'‏ (אפשרויות אינטרנט)
 2. בכרטיסייה General (כללי), בחר ‏'‎‏Accessibility‎‏'‏ (נגישות)
 3. לחץ על שלוש התיבות כדי לסמן בהן בחירה
 4. לחץ על‏'‎‏OK‎‏'‏ (אישור) כדי להגדיל את הטקסט
 5. בתפריט Tools (כלים) בדפדפן, בחר ‏'‎‏Internet Options‎‏'‏ (אפשרויות אינטרנט)
 6. בכרטיסייה General (כללי), בחר ‏'‎‏Accessibility‎‏'‏ (נגישות)
 7. סמן את תיבת הסימון של האפשרות‏'‎‏Ignore font sizes specified on web pages‎‏'‏ (התעלם מגודלי הגופנים המצוינים בדפי אינטרנט)
 8. לחץ על‏'‎‏OK‎‏'‏ (אישור)
 9. בתפריט הדפדפן, בחר‏'‎‏View‎‏'‏ (תצוגה)
 10. לחץ על‏'‎‏Text size‎‏'‏ (גודל טקסט)
 11. בחר את גודל הטקסט
   

כדי לשנות את צבע הטקסט:

 1. בתפריט Tools (כלים) בדפדפן, בחר ‏'‎‏Internet Options‎‏'‏ (אפשרויות אינטרנט)
 2. בכרטיסייה General (כללי), בחר ‏'‎‏Colour‎‏'‏ (צבע)
 3. בטל את בחירת תיבת הסימון‏'‎‏Use Windows colours‎‏'‏ (השתמש בצבעי Windows‏)
 4. בחר את תיבת הסימון שליד'‎‏Text‎‏'‏ (טקסט), ואחר כך בחר צבע
 5. לחץ על‏'‎‏OK‎‏'‏ (אישור)
 6. כדי למנוע הופעה של גרפיקה ותמונות
 7. בתפריט Tools (כלים) בדפדפן, בחר ‏'‎‏Internet Options‎‏'‏ (אפשרויות אינטרנט)
 8. בכרטיסייה Advanced (מתקדם), גלול מטה עד הכותרת ‏'‎‏Multimedia‎‏'‏ (מולטימדיה)
 9. בטל את בחירת אפשרויות הגרפיקה'‎‏Animations‎‏'‏ (הנפשות), ‏'‎‏Videos‎‏'‏ (וידיאו), ‏'‎‏Pictures‎‏'‏ (תמונות) ו-‏'‎‏Images‎‏'‏ (תמונות) על ידי לחיצה על התיבות כדי להסיר את סימני הביקורת
 10. לחץ על‏'‎‏Apply‎‏'‏ (החל), ואחר כך לחץ על ‏'‎‏OK‎‏'‏ (אישור)
   

כדי לשנות את גודל החלון:

 1. בחר'‎‏Full screen‎‏'‏ (מסך מלא) בתפריט View (תצוגה) של הדפדפן, או לחץ על F11.
 2. כדי לשנות את צבע הקישורים המוצגים על מסך
 3. בתפריט Tools (כלים) בדפדפן, בחר ‏'‎‏Internet Options‎‏'‏ (אפשרויות אינטרנט)
 4. בכרטיסייה General (כללי), בחר ‏'‎‏Accessibility‎‏'‏ (נגישות)
 5. לחץ על האפשרות'‎‏Ignore colours specified on Web pages‎‏'‏ (התעלם מצבעים שצוינו בדפי אינטרנט) (אמורה להיות מסומנת)
 6. לחץ על'‎‏OK‎‏'‏ (אישור)
 7. בחר את הכרטיסייה‏'‎‏General‎‏'‏ (כללי) ולחץ על ‏'‎‏Colours‎‏'‏ (צבעים)
 8. בטל את סימון האפשרות'‎‏Use hover colours‎‏'‏ (השתמש בצבעי ריחוף) (לא צריכה להיות מסומנת)
 9. בחר'‎‏Visited‎‏'‏ (אתרים שבהם ביקרת), ואחר כך בחר את הצבע המתאים לך ביותר ולחץ על ‏'‎‏OK‎‏'‏ (אישור)
 10. בחר‏'‎‏Not Visited‎‏'‏ (אתרים שבהם לא ביקרתי), ואחר כך בחר את הצבע המתאים לך ביותר ולחץ על ‏'‎‏OK‎‏'‏ (אישור)
 11. בחר'‎‏OK‎‏'‏ (אישור) עבור ‏'‎‏Colours‎‏'‏ (צבעים)
 12. בחר'‎‏OK‎‏'‏ (אישור) עבור ‏'‎‏Internet Options‎‏'‏ (אפשרויות אינטרנט)