• איפוס הגדרות נגישות
 • הגדלת/ הקטנת גופן
 • שינוי הסמן
 • חלונית הגדלה
 • גופן קריא
 • ניגודיות כהה
 • ניגודיות בהירה
 • הדגשת כותרות
  • חלונית הגדלה
  • הצהרת נגישות

  מבוא אתרי המרשתת הן כיום מקור עשיר ומגוון למידע, שירותים והכוונה. אנו בפרודונטקס מאמינים בעקרונות השוויון והזכות של כלל הציבור, לרבות בעלי המוגבלויות, לקבל תוכן זה באופן המיטבי ביותר. ככאלה, ראינו זאת כזכות להשקיע את מירב המאמצים והמשאבים להפוך אתר זה והמידע המצוי בו לנגיש ונוח לכלל האוכלוסייה מתוך אמונה ודבקות בעקרונות הללו. השימוש בכלי ההנגשה לניווט בעזרת המקלדת יש ללחוץ על מקש ה-TAB. כל לחיצה תאפשר ניווט מאזור לאזור באתר על-פי אזורים אשר הוגדרו מראש באופן מסודר ומאורגן באופן מדרגי, לרבות תפריטים. לחיצה על המקשים SHIFT+TAB תוביל לניווט בסדר ההפוך. לחיצה על סמל ההנגשה שבצד העמוד תפתח תפריט כלי הנגשה. פירוט הכלים בתפריט ההנגשה 1. הגדלת/הקטנת הגופן בעזרת מקשי +/- 2. החלפת הסמן לסמן יד גדול 3. הדגשת הקישורים בעמוד 4. הגדלת אזורי מלל בעמוד במצב ניגודי 5. החלפת הגופן המעוצב לגופן קריא 6. מצב ניגודיות כהה 7. מצב ניגודיות בהירה 8. הדגשת הכותרות בעמוד לפי תפריט בחירת צבע התפריט גם כולל כפתור לאיפוס הגדרות ההנגשה והחזרת העמוד לקדמותו. המשך הנגשה למרות כל מאמצינו להנגשת אתר זה, ייתכן וייוותר תוכן אשר אינו מונגש מפאת היותו ממקור חיצוני לאתר או מפאת חוסר בפתרון טכנולוגי. פרודונטקס תמשיך במאמציה למציאת פתרונות הנגשה טובים ומשופרים. תלונות, הצעות ומשוב כללי בנושא ההנגשה ייתקבלו בברכה בטלפון 03-9297100

  נגישות

  אתר אינטרנט זה תוכנן להיות נגיש ותואם לטכנולוגיות האדפטיביות הנפוצות שבהן משתמשים מבקרים בעלי מוגבלויות, לרבות קוראי מסך ותוכנה להגדלת המסך. כדי לשפר את הנגישות, ובמידת האפשר, פיתחנו את אתר האינטרנט בהתאם להנחיות מיזם הנגישות לאינטרנט (WAI) המומלצות על ידי קונסורציום ה-World Wide Web‏ (W3C).

  אנו ממשיכים לבחון אתר אינטרנט זה מול הנחיות הנגישות ולשנותו בהתאם. אם אתה מעוניין במידע נוסף על תקני הנגישות שלנו, או נתקל בבעיות בגישה לאתר אינטרנט זה, צור עמנו קשר.

  ניווט באתר האינטרנט

  אנו משתדלים לוודא שאתר האינטרנט שלנו מכיל תוכן שימושי, הערוך בצורה קלה לניווט.

  תמונות

  כל תמונות ההקשר המשמשות באתר אינטרנט זה כוללות תיאורי טקסט חלופיים וקצרים, הניתנים לקריאה על ידי טכנולוגיות אדפטיביות נפוצות (לדוגמה, קוראי מסך באמצעות תכונות ALT). ייתכן, שגרפיקה המשמשת לצורכי עיצוב לא תכלול תיאורים כאמור (כלומר, תכונות ALT ריקות). תמונות מורכבות עשויות לכלול תיאורים משמעותיים יותר באמצעות תכונות LONGDESC או כיתובים, המיועדים להסביר את המשמעות של כל אחת מהתמונות לקוראי מסך.

  הגדרות דפדפן

  אם ברצונך לשנות את אופן התצוגה של אתר אינטרנט זה כגון גודל הטקסט או צבעי הקישורים הטקסטואליים, תוכל לעשות זאת בהגדרות של דפדפן האינטרנט שברשותך. בגרסאות האחרונות של Internet Explorer:

  כדי להחיל באופן קבוע שינויים בגופן ובצבע:

  1. בתפריט Tools (כלים) בדפדפן, בחר ‏'‎‏Internet Options‎‏'‏ (אפשרויות אינטרנט)
  2. בכרטיסייה General (כללי), בחר ‏'‎‏Accessibility‎‏'‏ (נגישות)
  3. לחץ על שלוש התיבות כדי לסמן בהן בחירה
  4. לחץ על‏'‎‏OK‎‏'‏ (אישור) כדי להגדיל את הטקסט
  5. בתפריט Tools (כלים) בדפדפן, בחר ‏'‎‏Internet Options‎‏'‏ (אפשרויות אינטרנט)
  6. בכרטיסייה General (כללי), בחר ‏'‎‏Accessibility‎‏'‏ (נגישות)
  7. סמן את תיבת הסימון של האפשרות‏'‎‏Ignore font sizes specified on web pages‎‏'‏ (התעלם מגודלי הגופנים המצוינים בדפי אינטרנט)
  8. לחץ על‏'‎‏OK‎‏'‏ (אישור)
  9. בתפריט הדפדפן, בחר‏'‎‏View‎‏'‏ (תצוגה)
  10. לחץ על‏'‎‏Text size‎‏'‏ (גודל טקסט)
  11. בחר את גודל הטקסט
    

  כדי לשנות את צבע הטקסט:

  1. בתפריט Tools (כלים) בדפדפן, בחר ‏'‎‏Internet Options‎‏'‏ (אפשרויות אינטרנט)
  2. בכרטיסייה General (כללי), בחר ‏'‎‏Colour‎‏'‏ (צבע)
  3. בטל את בחירת תיבת הסימון‏'‎‏Use Windows colours‎‏'‏ (השתמש בצבעי Windows‏)
  4. בחר את תיבת הסימון שליד'‎‏Text‎‏'‏ (טקסט), ואחר כך בחר צבע
  5. לחץ על‏'‎‏OK‎‏'‏ (אישור)
  6. כדי למנוע הופעה של גרפיקה ותמונות
  7. בתפריט Tools (כלים) בדפדפן, בחר ‏'‎‏Internet Options‎‏'‏ (אפשרויות אינטרנט)
  8. בכרטיסייה Advanced (מתקדם), גלול מטה עד הכותרת ‏'‎‏Multimedia‎‏'‏ (מולטימדיה)
  9. בטל את בחירת אפשרויות הגרפיקה'‎‏Animations‎‏'‏ (הנפשות), ‏'‎‏Videos‎‏'‏ (וידיאו), ‏'‎‏Pictures‎‏'‏ (תמונות) ו-‏'‎‏Images‎‏'‏ (תמונות) על ידי לחיצה על התיבות כדי להסיר את סימני הביקורת
  10. לחץ על‏'‎‏Apply‎‏'‏ (החל), ואחר כך לחץ על ‏'‎‏OK‎‏'‏ (אישור)
    

  כדי לשנות את גודל החלון:

  1. בחר'‎‏Full screen‎‏'‏ (מסך מלא) בתפריט View (תצוגה) של הדפדפן, או לחץ על F11.
  2. כדי לשנות את צבע הקישורים המוצגים על מסך
  3. בתפריט Tools (כלים) בדפדפן, בחר ‏'‎‏Internet Options‎‏'‏ (אפשרויות אינטרנט)
  4. בכרטיסייה General (כללי), בחר ‏'‎‏Accessibility‎‏'‏ (נגישות)
  5. לחץ על האפשרות'‎‏Ignore colours specified on Web pages‎‏'‏ (התעלם מצבעים שצוינו בדפי אינטרנט) (אמורה להיות מסומנת)
  6. לחץ על'‎‏OK‎‏'‏ (אישור)
  7. בחר את הכרטיסייה‏'‎‏General‎‏'‏ (כללי) ולחץ על ‏'‎‏Colours‎‏'‏ (צבעים)
  8. בטל את סימון האפשרות'‎‏Use hover colours‎‏'‏ (השתמש בצבעי ריחוף) (לא צריכה להיות מסומנת)
  9. בחר'‎‏Visited‎‏'‏ (אתרים שבהם ביקרת), ואחר כך בחר את הצבע המתאים לך ביותר ולחץ על ‏'‎‏OK‎‏'‏ (אישור)
  10. בחר‏'‎‏Not Visited‎‏'‏ (אתרים שבהם לא ביקרתי), ואחר כך בחר את הצבע המתאים לך ביותר ולחץ על ‏'‎‏OK‎‏'‏ (אישור)
  11. בחר'‎‏OK‎‏'‏ (אישור) עבור ‏'‎‏Colours‎‏'‏ (צבעים)
  12. בחר'‎‏OK‎‏'‏ (אישור) עבור ‏'‎‏Internet Options‎‏'‏ (אפשרויות אינטרנט)